Adatvédelem

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot (verzió: DSGVO 1.0, kelt 2018.3.12-én) készítette:
Német Adatvédelmi Iroda - Müncheni Adatvédelmi Iroda – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de 

Adatvédelem

Mi, a fix-pack Kft., felelősek vagyunk a jelen internetes megjelenésért/online kínálatért, és távközlési szolgáltatás szolgáltatójaként kötelességünk, hogy a weboldalunkon tett látogatása kezdetén precíz, áttekinthető, érthető és könnyen elérhető formában, egyértelmű és egyszerű nyelvezettel tájékoztassuk Önt a személyes adatok kezelésének fajtájáról, terjedelméről és céljairól. A kioktatás tartalmának bármikor lehívhatónak kell lennie. Minden vállalkozás köteles Önt oktatásban részesíteni arról, hogy mely személyes adatait gyűjti be vagy kezeli. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, mey egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Nagy hangsúlyt fektetünk személyes adatainak biztonságára és az adatvédelmi rendelkezések betartására. A személyes adatok begyűjtésére, kezelésére és felhasználására a jelenleg érvényes európai és nemzeti törvények rendelkezései vonatkoznak.

A következő adatvédelmi nyilatkozatban szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, és hogy Ön milyen módon tud velünk kapcsolatba lépni:

fix-pack Kft.
Gyár u. 2. (BITEP)
2040 Budaörs
Magyarország

Cégjegyzéki sz.: Cg.13-09-100475
Ügyvezető: Janos Molárovics, Thomas Icks
Telefon: +36 23 / 887-571; 572; -57
Email: info@fix-pack.hu

Adatvédelmi megbízottunk
Adatvédelmi megbízottunkat a következő módon érheti el:

Sven Lenz – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
D-87435 Kempten
Email: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

A. Általános

A jobb érthetőség érdekében adatvédelmi nyilatkozatunkban nem használunk nemspecifikus nyelvtani megjelöléseket. Az egyes fogalmak az egyenlő bánásmód értelmében mindkét nemre vonatkoznak.

A használt fogalmak, pl. „személyes adatok” vagy „adatkezelés” tekintetében az EU adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkéből tájékozódhat.

A jelen online kínálat keretében kezelt személyes adatok körébe tartoznak a következők: személyi állomány adatai (pl. ügyfelek nevei és címei), szerződéses adatok (pl. igénybe vett szolgáltatások, szakreferensek nevei, fizetési információk), felhasználási adatok (pl. online kínálatunk meglátogatott oldalai, termékeink iránti érdeklődés), és tartalmi adatok (pl. a kapcsolattartó űrlapban megadott adatok).

A „Felhasználó” itt az adatkezelés által érintett személyek összes kategóriáját magába foglalja. Ide tartoznak pl. üzleti partnereink, ügyfeleink, érdeklődők, valamint online kínálatunk egyéb látogatói.

B. Specifikus

Adatvédelmi nyilatkozat

Garantáljuk, hogy az Ön részéről esedékes adatokat kizárólag az Ön kérdéseinek és érdeklődésének lebonyolítása céljából, valamint belső célokra és az Ön által igényelt szolgáltatások megvalósításához vagy tartalmak előkészítéséhez gyűjtjük be, kezeljük, tároljuk és használjuk.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználók személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartása mellett kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók adatai csak törvényes engedély megléte esetén kerülnek kezelésre.

Ez azt jelenti, különösen ha az Ön adatait kezeljük, hogy

 • szerződésen alapuló szolgáltatásainkat (pl. megbízások lebonyolítása), valamint online szolgáltatásainkat teljesíthessük, ill. ezeket törvény írja elő számunkra,
 • hogy az Ön jóváhagyásával rendelkezünk, valamint
 • jogos érdekünk alapján (azaz online kínálatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez és biztonságához fűződő érdekünk alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében, különösen a hatótávolság mérésekor, profilalkotáskor reklám- és marketing célokra, valamint hozzáférési adatok begyűjtésekor és harmadik fél szolgáltatásainak alkalmazásakor).

Felhívjuk szíves figyelmét a következő pontokra, melyek a GDPR-irányelvben a jogalapot szabályozzák:

 • Hozzájárulás az EU adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke
 • Adatkezelés szolgáltatásaink teljesítése és szerződésen alapuló intézkedések végrehajtása céljából az EU adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.
 • Adatkezelés törvényi kötelezettségeink teljesítése céljából az EU adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.
 • Adatkezelés jogos érdekeink megőrzése érdekében az EU adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Adatok továbbítása harmadik fél részére

Az adatoknak harmadik fél részére történő továbbítására csak a törvény által előírtak keretében kerül sor. A felhasználók adatait csak akkor továbbítjuk harmadik fél részére, ha az pl. szerződés teljesítésének céljából, vagy üzletmenetünk gazdaságos és hatékony üzemeltetéséhez kapcsolódó jogos érdekek alapján szükséges.

Amennyiben alvállalkozót kapcsolunk be szolgáltatásaink lebonyolítása céljából, akkor meghozunk minden alkalmas jogi, valamint megfelelő műszaki és szervezési intézkedést a személyes adatoknak a törvény által előírtaknak megfelelő védelme érdekében.

Adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek

Harmadik ország alatt olyan országok értendők, melyekben az EU adatvédelmi rendelet nem alkalmazható közvetlenül érvényes jogként. Ez alapvetően az összes EU-n, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívüli országot magába foglalja.
Adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére való továbbítására kerül sor. Ennek során figyelembe vesszük, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelően alkalmas/hozzámért garanciák, és hogy rendelkezésre áll-e az Ön számára alkalmazható jog és hatékony jogsegély.
A megfelelő garanciák másolatát a következő hivatkozásokon érheti el:

Az Ön személyes adatainak tárolási időtartama

A minél kevesebb adat elvéhez tartjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat csak addig tároljuk, amíg az a fent nevezett célok teljesüléséhez szükséges, vagy ameddig a törvényhozó által rögzített szabályok azt előírják. Amennyiben a mindenkori cél elérésre került, ill. a megfelelő határidők letelte után az Ön adatai rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zárolásra, ill. törlésre kerülnek.

Erre vonatkozólag egy belső vállalati koncepciót alakítottunk ki, mely biztosítja a megfelelő eljárásokat.

Kapcsolatfelvétel a fix-pack Kft. vállalattal

Amennyiben Ön e-mail-ben vagy a kapcsolattartó űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, akkor Ön egyetértését fejezi ki az elektronikus kommunikációval. Az Ön által megadott adatok az igény feldolgozásának céljaira, valamint az esetleges kapcsolódó kérdések céljából kerülnek eltárolásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy az e-mail-ek továbbítása során azokat illetéktelen személyek észrevétlenül elolvashatják vagy módosíthatják. Továbbá szeretnénk felhívni figyelmét, hogy egy szoftvert használunk a nem kívánt e-mail-ek (spam) szűrésére. A spam-szűrő használata következtében bizonyos e-mail-ek kézbesítése sikertelen lehet, amennyiben azok bizonyos jellemzők alapján tévedésből spam-ként kerülnek azonosításra.

Milyen jogokkal rendelkezik?

 • a) Információs jog
  Önnek joga van, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon tárolt adatairól. Kérésre az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően írásban tájékoztatjuk Önt, hogy milyen személyes adatokat tároltunk el Önről. Ez tartalmazza az adatainak származását és címzettjeit, valamint az adatkezelés célját.
 • b) A helyesbítéshez való jog
  Önnek joga van, hogy helytelenség esetén kérje nálunk tárolt adatainak helyesbítését. Ugyanakkor kérheti az adatkezelés korlátozását is, pl. amennyiben vitatja személyes adatainak helyességét.
 • c) A zároláshoz való jog
  Ezen kívül kérheti adatainak zárolását. Ahhoz, hogy adatainak zárolását bármikor figyelembe vehessük, ezeket az adatokat ellenőrzés céljából egy zárolt fájl formájában meg kell őriznünk.
 • d) A törléshez való jog
  Ugyancsak kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azt törvényileg előírt megőrzési kötelezettség nem akadályozza. Amennyiben egy ilyen kötelezettség fennáll, akkor kérésére zároljuk adatait. Amennyiben a megfelelő törvényi előfeltételek fennállnak, akkor úgy is töröljük személyes adatait, ha Ön nem mutat be erre vonatkozólagos kérvényt.
 • e) Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a számunkra továbbított személyes adatainak olyan formátumban való átadását, mely lehetővé teszi azok hordozását egy másik helyre.
 • f) Panasztételi jog egy felügyelő hatóságnál
  Önnek lehetősége van, hogy panasszal forduljon az adatvédelmi felügyelő hatóságok valamelyikéhez.
 • g) A tiltakozáshoz való jog
  Önnek mindenkor lehetősége van arra, hogy adatainak belső célokra való használata (pl. hírlevél küldése, közvetlen marketing) ellen jövőbeli hatállyal tiltakozzon. Ehhez elegendő, ha egy megfelelő szövegezésű e-mailt küld a [datenschutz@monta.de] címre. Egy ilyen tiltakozás ugyanakkor nem érinti az addig az időpontig az általunk végrehajtott adatkezelési folyamatok jogszerűségét.

Ez nem érinti ugyanakkor az összes egyéb jogalapra vonatkozó adatkezelését, pl. a szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokat (lásd fent).

Az Ön személyes adatainak védelme

A szerződésen alapuló, szervezési és műszaki biztonsági intézkedéseket a technika állásának megfelelően foganatosítjuk annak érdekében, hogy az adatvédelmi törvények előírásai betartásra kerüljenek, és hogy az általunk kezelt adatokat védjük a véletlen vagy szándékos manipuláció, adatvesztés, megsemmisülés vagy illetéktelen személyek hozzáférése ellen.

Személyes adatait ennek során a következő pontok terjedelmében védjük (kivonat):

 • a) Személyes adatai bizalmasságának védelme
  Ahhoz, hogy meg tudjuk védeni nálunk tárolt személyes adatainak bizalmasságát, különböző intézkedéseket foganatosítunk a hozzáférés ellenőrzése érdekében.
 • b) Személyes adatai integritásának védelme
  Ahhoz, hogy meg tudjuk védeni nálunk tárolt személyes adatainak integritását, különböző intézkedéseket foganatosítunk a továbbítás és bevitel ellenőrzése érdekében.
 • c) Személyes adatai elérhetőségének védelme
  Ahhoz, hogy meg tudjuk védeni nálunk tárolt személyes adatainak elérhetőségét, különböző intézkedéseket foganatosítunk a megbízás és az elérhetőség ellenőrzése érdekében.

A foganatosított biztonsági intézkedéseket a műszaki haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztjük. Ezen intézkedések ellenére az internet bizonytalan természete miatt nem tudjuk garantálni adatátvitelének biztonságát weboldalunk irányában. Ennélfogva az Ön részéről történő minden adatátvitel az Ön saját kockázatára történik.

Kiskorúak védelme

A 16. életévüket még be nem töltött személyek csak akkor bocsáthatnak rendelkezésünkre személyes adatokat, ha rendelkeznek az eltartásra jogosult személy kifejezett hozzájárulásával, vagy ha betöltötték 16. életévüket vagy idősebbek annál. Ezek az adatok a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kerülnek kezelésre.

Sütik (cookie-k)

Sütiket használunk. A sütik (cookie-k) olyan kis szövegfájlok, melyek az Ön internetes böngészőjének cache-memóriájában kerülnek helyileg tárolásra. A sütik lehetővé teszik az internetes böngésző újbóli felismerését. A fájlok feladata, hogy segítsék a böngészőt a weboldalon való navigálásban, és hogy teljes terjedelemben használni tudjon minden funkciót.

First-Party sütik használata (Google Analytics cookie)

A Google Analytics sütik a következőket naplózzák:

 • Egyértelmű felhasználó – a Google Analytics süti begyűjti és csoportosítja az Ön adatait. A látogatás során keletkező összes aktivitás összegyűjtésre kerül. A Google Analytics sütik elhelyezésével különbséget teszünk felhasználók és egyértelmű felhasználók között.
 • A felhasználók aktivitásai – a Google Analytics sütik a weboldalon tett látogatás kezdő- és végpontjáról is adatokat tárolnak el, valamint arról, hogy Ön hány oldalt látogatott meg. A böngésző bezárásakor vagy a felhasználó hosszabb ideig tartó inaktivitása esetén (standard beállítás: 30 perc) a felhasználó munkamenete befejeződik, és a süti a látogatást befejezettként jegyzi fel. Ezen kívül az első látogatás dátuma és időpontja kerül feljegyzésre. Ugyancsak naplózásra kerül a látogatások összes száma minden egyértelmű látogatóra vonatkozóan. Külső link: http://www.google.com/analytics/terms 

A süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését (az IP-címet is beleértve), valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozását az alábbi linken elérhető böngésző beépülő modul („plug-in”) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
Külső link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

További információk a „Google Analytics / Universal Analytics webelemző szolgáltatás” pontban találhatók.

Sütik kikapcsolása vagy eltávolítása (opt-out)

Minden internetes böngésző lehetőséget kínál a sütik korlátozására és törlésére. További információk ezzel kapcsolatban a következő weboldalakon találhatók:

Google Analytics / Universal Analytics webelemző szolgáltatás

A Google Inc. (a továbbiakban „Google”) Google Analytics szolgáltatását használjuk. A Google Analytics „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó információk rendszerint a Google USA-beli szervereire kerülnek és ott tárolódnak. Ha anonim IP címmel keresi fel ezt a weboldalt, a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államaiban előzőleg lerövidíti azt.

A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. Megbízásunkból a Google az online ajánlat használatának kiértékelésére, az online ajánlat tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá az online ajánlat és az internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP címet nem kapcsolja össze más adatokkal. A sütik mentését böngészője szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben megtörténhet, hogy nem tudja a jelen online kínálatot teljes terjedelmében kihasználni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen online kínálat a Google Analytics szolgáltatást használja a "_anonymizeIp()” bővítménnyel, és ezért az IP-címek csak rövidített formában kerülnek további kezelésre annak érdekében, hogy a személyhez való közvetlen kapcsolhatóság kizárt legyen.

Ezen kívül Google Analytics jelentéseket használunk a demográfiai jegyek és érdeklődések begyűjtésére.

Az általunk küldött és a sütikkel, felhasználói azonosítókkal (pl. felhasználó-ID) vagy reklámazonosítókkal összekapcsolt adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azon adatok törlése, melyek megőrzési időtartama lejárt, automatikusan havi egy alkalommal történik. Közelebbi információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről a következő címeken találhatók: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, ill. https://policies.google.com/?hl=hu 

Ezen kívül a süti által létrehozott és az online kínálat használatára vonatkozó adatok rögzítését (az IP-címet is beleértve), valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozását az alábbi linken elérhető böngésző beépülő modul („plug-in”) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A böngészőbe beépülő modul alternatívájaként vagy mobil eszközökön futó böngészőkön belül a következő link használható egy opt-out süti elhelyezéséhez, mely megakadályozza, hogy a Google Analytics a továbbiakban folytassa az adatgyűjtést a jelen online kínálaton belül (ez az opt-out süti csak a jelen böngészőben és csak ezen a domain-címen működik, a sütik törléséhez ebben a böngészőben kattintson újra a hivatkozásra):
Google Analytics letiltása

MyFonts Counter webelemző szolgáltatás

A MyFonts Counter-t használjuk, mely a MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA webelemző szolgáltatása. A licencfeltételeknek megfelelően egy page-view-tracking kerül végrehajtásra, melynek során statisztikai célból számolják weboldalunk látogatásainak számát, és ezen adatokat továbbítják a a MyFonts részére. A MyFonts ennek során anonimizált adatokat kap meg.

Az adatok továbbítása a böngészőjében található JavaScript-kód aktiválásával történik. Ahhoz, hogy megakadályozza a JavaScript-kódnak a MyFonts általi végrehajtását, telepíthet egy JavaScript-blokkolót (pl. www.noscript.net).

További információk az adatvédelemről és a felhasznált sütikről az interneten a következő címen találhatók: http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Adatvédelmi rendelkezéseink módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat alkalmanként frissítsük, hogy az mindig megfeleljen az aktuálisan érvényes törvényi követelményeknek, vagy hogy szolgáltatásaink változásait az adatvédelmi nyilatkozatban is rögzítsük. Ezek érinthetik pl. új szolgáltatások bevezetését. Újbóli látogatásakor tehát már az új adatvédelmi nyilatkozat lesz érvényben.

Márkaoltalom

Minden itt megnevezett cég- vagy márkajelzés az adott vállalat tulajdonát képezi. A márkák és nevek feltüntetése kizárólag informatív célból történik.